Barn hjelper barn

De store elevene heier på de små som startet først

Hvordan gjør vi det?

Vi har laget en løype rundt skolens område, som er omtrent 520 meter lang. Elevene løper, i sitt eget tempo, så mange runder de klarer på 15 minutter. På forhånd har de avtalt med familie, venner av familien, naboer o.s.v. om hvor mange kroner eleven skal få for hver runde de løper. De som vil støtte gir den summen de ønsker pr. runde, men minstepris er 5 kroner.