Første fellestime i jubileumsåret

Jubileumsfellestime

Rektor Kåre Lien ønsket velkommen til den første fellestimen i jubileumsåret 2017 for Klemetsrud skole.

Vi sang sangene vi kjenner så godt allerede i tillegg til den nye jubileumssangen.