Første fellestime

Skoleårets første fellestime i gymsalen

Den andre skoledagen i det nye skoleåret pleier vi å ha årets første fellestime. Det har vært en tradisjon gjennom mange år. Vi møter opp i gymsalen og ser igjen alle de andre elevene, synger sanger og sier noe positivt til en annen elev i nærheten. Slik blir det en hyggelig start på skoleåret.