Kurs for trivselslederne

Klemetsrud skole sine trivselsledere på kurs med andre trivselsledere.

Det er mange elever som har lyst til å være trivselsledere i friminuttene. For at disse elevene skal ha et best mulig utgangspunkt for jobben de skal gjøre er de sendt på kurs med andre trivselsledere fra andre skoler.

I løpet av kursdagen lærer lederne mange nye kule leker som de kan invitere de andre elevene i skolegården med på.