Meld deg på årets kodekurs - oppstart januar 2018

Elever programmerer

Alle elever som går på 4. trinn får tilbud om å lære enkel koding. Kodekurset arrangeres i samarbeid med Aktivitetsskolen (AKS), men alle fjerdeklassinger kan gå på kurset, enten eleven går på AKS eller ikke.

Kodekurset er et 6-timers kurs som går over fire uker. Kurset starter opp i januar 2018 på Klemetsrud skole og holdes fra kl. 15.00–16.30 på datarommet i "Gamlebygget". Det er ungdomsskoleelever fra Osloskolen som er instruktører på kursene.

Alle 4.trinns elevene får med seg et skriv om kodekurset som ranselpost onsdag 3.januar.

Påmelding: Har din fjerdeklassing lyst til å gå på kodekurs, må eleven logge seg på portalen hjemme sammen med en voksen på følgende måte:

Dere finner Klemetsrud skole på nett. Øverst til høyre er det det et blått hode med teksten logg inn. Trykk elever og ansatte. Der logger eleven seg inn med sitt brukernavn og passord. Nå er dere inne i portalen og der er det en meny som heter verktøy øverst til høyre. Trykk på koding og følg oppskriften videre.