Kontakt oss

Telefon
Tlf: Kontor: 22763380   AKS: 48042534 Kontor: 22763380   AKS: 48042534

Nytt fra Osloskolen

False
Telefon
Tlf: Kontor: 22763380   AKS: 48042534 Kontor: 22763380   AKS: 48042534

Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

KLEM

KUNNSKAP – LÆRING – EMPATI – MESTRING

KLEM er ordet for hvordan vi vil ha det på skolen og hva vi vil gjøre for å få det slik. Det står for kunnskap – læring – empati – mestring. Alt vi gjør som bidrar til trygt og godt skolemiljø passer sammen med ordet KLEM, enten det skjer i undervisningen, i friminuttene, etter skoletid, i form av fellesaktiviteter eller som samarbeidstiltak med foresatte. Som del av KLEM legger vi med jevne mellomrom opp til kampanjer av ulik art, også kalt fokusområder. 

Det neste fokusområdet varer fra 25. februar til 22. mars. Vi har blitt enig om at vi vil sette fokus på positiv språkbruk. Vi ser på det å bruke språket positivt i ganske vid forstand. Det kan handle om noe så enkelt som å hilse på hverandre. Å bruke språket på en positiv måte kan også handle om å gi og få komplimenter, ha samtaler i klassen for godt klassemiljø, henge opp plakater med gode ord, synge sanger og lese bøker som handler om respekt og vennskap, og flere andre aktiviteter vi vil fylle kampanjemåneden med.

Slik melder du fravær for ditt barn

Du som foresatt kan melde fravær på én av følgende måter: 

  • Via knappen "Meld fravær" i Skolemeldingsappen
  • Logge inn i Skoleplattform Oslo og sende fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær")
  • Ringe skolen

Pålogging for foresatte

Foresatte som vil logge inn og finne sitt barn under It's learning må gjøre følgende:

1. Gå inn på Klemetsrud skoles hjemmeside: https://klemetsrud.osloskolen.no/

2. Trykk på det blå hodet øverst til høyre der det står "logg inn".

3. Du får opp to valg under skoleplattform Oslo. Trykk "foresatte".

4. Du får opp en meny der du må velge å logge inn med en elektronisk ID. Det er fem forskjellige elektroniske identiteter du kan velge mellom.

Viktig: Hvis du ikke kommer videre inn herfra er det tekniske problemer hos leverandøren som har levert påloggingsløsningen til Oslo kommune. Det er lite skolen kan gjøre med dette. Anbefalingen fra Utdanningsetaten er å prøve igjen på en annen tid eller en annen dag. Har du kommet inn en gang ligger du riktig som bruker. Fortsetter problemene kan du da notere hva slags feilmelding du får, eller ta en skjermdump, og gi beskjed til skolen om dette.

5. Du får opp en portal for Klemetsrud skole med flere valg der du kan se fravær som er notert på ditt barn, eller se hva slags informasjon som ligger under It's learning.