Hovedseksjon

Elevrådet

Skolens elevråd som poserer for et bilde

Elevrådet er satt sammen av 2 representanter fra hver klasse på 4.-7.trinn. Elevrådsstyret består av leder, nestleder og rektor er sekretærer i elevrådsmøtene.

Elevrådsleder er Dev Singh Jassal i 7A

Nestleder er Julian Sortland Tveit i 4A

Vi ønsker å bidra til et positivt skolemiljø gjennom å være gode forbilder. Gjennom året fokuserer vi på blant annet språkbruken på skolen.