Elevrådet

Elevrådet er satt sammen av 4 representanter fra hvert trinn på mellomtrinnet. Vi har også et styre bestående av leder, nestleder og sekretær.

Vi ønsker å bidra til et positivt skolemiljø gjennom å være gode forbilder. Fokus på felles Connectregler, tilbud om lek i gymsalen i storefri er noen av oppgavene våre.