Ledelse og ansatte

Rektor -         Kåre Lien -        kare.lien@ude.oslo.kommune.no

Ass.rektor -   Gerd Hodne -  gerd.hodne@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer - Grete Bratli -   grete.bratli@ude.oslo.kommune.no

 

Kontaktlærere skoleåret 2016/2017:

1.trinn - Rebecca Midthus, Pia Olafsen

2.trinn - Gry Hammergren Andresen, Bjørg Hagelund

3.trinn - Eva Wilmar, Ottar Olasson Haugbo

4.trinn - Geirid Sveen, Viviann Bjørklund

5.trinn - Eirik Bjarghov, Celine Engh

6.trinn - Marit Jorfall, Camilla Gjelsten

7.trinn - Gry Kristoffersen, Trude Myhre Søreide