Oslostandarden for Aktivitetsskolen

Oslostandarden beskriver forventningene som foresatte kan ha til AKS.

Den beskriver også forventninger til foresatte med barn i tilbudet.

Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale fritidsordninger i Oslo.

Oslostandarden gjelder fra 1.august 2011 for alle aktivitetsskoler.

 

Last ned vår lokale oslostandard for aktivitetsskolene her.

Last ned oslostandarden for aktivitetsskolene på norsk her.

Last ned oslostandarden for aktivitetsskolene på flere språk her.