Oslostandard for Aktivitetsskolen

Standarden består av fire områder som er valgt ut på bakgrunn av rammeplanen for aktivitetsskolen og standardvedtekter for kommunale fritidsordninger i Oslo. Oslostandarden gjelder fra 1.august 2011 for alle aktivitetsskoler.

Last ned vår lokale oslostandard for aktivitetsskolene

Du finner Oslostandard for AKS på norsk og flere andre språk på Oslo kommunes nettsider