Driftsstyret

Dette er driftsstyret ved Klemetsrud skole:

  • Frank Haga (leder/foreldre repr.)
  • Monica Lunde (tilsattes repr.)
  • Rebecca Midthus (tilsattes repr.)
  • Guro Herje Haga (foreldrerepr.)
  • Erik Logstein (politisk repr.)
  • Torill Hansen (politisk repr.)
  • Jan Fredrik Leibzitz (politisk repr.)

 

Møtedatoer for driftsstyret høsten 2017:

  • 13. september
  • 18. oktober
  • 29. november