Driftsstyret

Dette er driftsstyret ved Klemetsrud skole:

  • Guro Herje Haga - leder og reperesentant for de foresatte
  • Monica Lunde - representant for de ansatte
  • Rebecca Midthus - representant for de ansatte
  • Hanne Bostad - representant for de foresatte
  • Erik Logstein - politisk representant og nestleder
  • Torill Hansen - politisk representant
  • Ole B. Andersen - politisk representant

 

Møtedatoer for driftsstyret høsten 2019:

  • 18. september
  • 23. oktober
  • 11. desember