Driftsstyret

Dette er driftsstyret ved Klemetsrud:

Rolf Olufsen (Leder/foreldre repr.)

Monica Lunde (tilsattes repr.)

Rebecca Midthus (tilsattes repr.)

Guro Herje Haga (foreldre repr.)

Erik Logstein (politisk repr.)

Torill Hansen (politisk repr.)

Jan Borg (politisk repr.)