Driftsstyret

Dette er driftsstyret ved Klemetsrud skole:

Frank Haga (leder/foreldre repr.)

Monica Lunde (tilsattes repr.)

Rebecca Midthus (tilsattes repr.)

Guro Herje Haga (foreldrerepr.)

Erik Logstein (politisk repr.)

Torill Hansen (politisk repr.)

Jan Fredrik Leibzitz (politisk repr.)

 

Møtedatoer for driftsstyret høsten 2017:

13. september

18. oktober

29. november