Driftsstyret

Dette er driftsstyret ved Klemetsrud skole:

  • Frank Haga - leder og reperesentant for de foresatte
  • Monica Lunde - representant for de ansatte
  • Rebecca Midthus - representant for de ansatte
  • Guro Herje Haga - representant for de foresatte
  • Erik Logstein - politisk representant
  • Torill Hansen - politisk representant
  • Jan Fredrik Leibnitz - politisk representant

 

Møtedatoer for driftsstyret høsten 2018:

  • 19. september
  • 17. oktober
  • 14. november