Hovedseksjon

Husk å svare på brukerundersøkelsen for AKS

Bilde av plakaten om brukerundersøkelsen på AKS

Hensikten med undersøkelsen er å få konkrete tilbakemeldinger på tilbudet i AKS. Slik kan vi videreutvikle tilbudet til det beste for deg og dine barn.

NÅR KAN DU SVARE PÅ UNDERSØKELSEN?
• Undersøkelsen vil gjøres tilgjengelig fra torsdag 23. november, t.o.m. onsdag 6. desember.
HVORDAN KAN DU SVARE PÅ UNDERSØKELSEN?
• Du vil motta SMS eller e-post og med lenke til undersøkelsen.
• Du kan svare på undersøkelsen fra mobiltelefon, nettbrett eller PC.
• Du kan også klikke deg direkte inn via denne lenken: https://www.digiaks.no/aks/
• Undersøkelsen vil ta ca. 10 minutter å besvare for de som har barn i AKS, og ca. 5 minutter for de som ikke har barn i AKS.
HVEM GJELDER UNDERSØKELSEN FOR?
• Alle foresatte med barn i 1.-4. trinn, inkludert de som ikke benytter seg av AKS.
• Foresatte med barn i 5.-7. trinn som deltar i AKS.

SPRÅK
• Undersøkelsen kan besvares på ni språk: norsk, engelsk, nordsamisk, arabisk, polsk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.
PERSONVERN
• Undersøkelsen er anonym, og alle svar blir behandlet konfidensielt.

Takk for at du tar deg tid til å gi Osloskolen verdifull tilbakemelding.