Hovedseksjon

Rutiner

Hel og halvdagsplass:

Dere kan velge om dere vil ha hel eller halvdagsplass. Ved heldagsplass kan dere bruke tilbudet ubegrenset, også i ferieåpningene.

Halvdagsplass innebærer tilbud om 12 timer per uke, også i ferieåpningene. Samme tid gjelder barna med tilbud om gratis kjernetid. I skolens feriedager kan de som har tilbud om gratis AKS etter skoletid benytte plassen tirsdag og onsdag.

Ferietilbud:

AKS Klemetsrud er åpent mandag til fredag fra klokken 07.30 - 08.30, og fra skolens slutt frem til klokken 17.00. I skolens ferie og fridager har vi heldagsåpent fra 07.30 - 17.00.

Unntak fra dette er helligdager, julaften, nyttårsaften og hele julimåned. Da holder vi stengt.

Aktivitetsskolen lager et eget aktivitetstilbud for feriene og i forkant av feriene sendes det ut påmeldingsskjema for hvilke dager barna kan benytte seg av tilbudet.

Måltider:

Barna for ett måltid i løpet av dagen. Menyen sendes ut i forbindelse med ukeplanene. Vi tilbyr varm mat og brødmat med pålegg.

Følg oss gjerne på:

Instagram

Facebook:

AKS Klemetsrud har en lukket facebookside for foreldre med barn på AKS. Her blir det lagt til info, bilder, påminnelser og annet. Søk på Klemetsrud aktivitetsskole for å bli medlem av siden.