Om AKS Klemetsrud

Aktivitetskolen Klemetsrud ligger på Store Li gård i Søndre Nordstrand bydel. Aktivitetskolen Klemetsrud ligger i nær tilknytning til skogen med mange fine turveier og stier. En voksen fra Aktivitetsskolen henter barna etter skoletid.

 

Aktivitetsskolen har en stor gårdsplass og en stor fin hage med mange trær. Vi har en del uteleker (biler, hoppestokker, ballanseleker, sandkasser, bøtter og spader). Vi er svært opptatt av at vi holder til på en bondegård, og vi ønsker av hensyn til det estetiske miljøet å ikke har for mange store lekeapparater ute. Barna er flinke til å bruke fantasien i uteområdet, og trives med å være ute.

 

Aktivitetsskolen Klemetsrud er en liten Aktivitetskole med ca. 85 barn fordelt på 2 baser.
Første og andre trinn holder til nede i 1.etasje på gården. Tredje og fjerde trinn holder til oppe i 2.etasje.
Totalt er vi 11 ansatte. Aksleder, to baseledere og 7 assistenter og en lærling.