Hovedseksjon

Om AKS Klemetsrud

Aktivitetsskolen Klemetsrud er en liten Aktivitetsskole med ca. 100 barn fordelt på 2 baser.  Totalt er vi 9 ansatte i forskjellig alder og fra ulike kulturer.

Aktivitetskolen Klemetsrud ligger i nær tilknytning til skogen med mange fine turveier og stier som vi benytter oss mye av.

Vi jobber ut i fra rammeplanen for aktivitetsskolen og dette sikrer at elevene får aktiviteter fordelt på de ulike målområdene. 

Aktivitetsskolen skal støtte opp skolens arbeid gjennom læringsstøttende aktiviterer med lek og læring som hovedfokus.

Med kreativitet og nysgjerrighet får barna utfolde seg i følgende målområder:

  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Fysisk aktivitet
  • Natur, miljø og bærekraftig utvikling
  • Mat og helse

Vi gleder oss til et lærerrikt og spennende år med mange opplevelser her på Klemetsrud AKS.