Hovedseksjon

Kart for parkering

Klemetsrud skole engasjerer seg for trygghet på skoleveien for elevene våre og for et bedre miljø. Du kan bidra til dette ved å sørge for at barnet ditt går eller sykler til skolen framfor å bli kjørt.  

Det er til tider mange som kjører elevene til skolen og det kan derfor være uoversiktlig på parkeringsplassen og farlige situasjoner kan oppstå. Det er derfor viktig at foresatte leser stoppunktkartet som ligger under dokumenter lenger ned på denne siden for å vite hvor de skal parkere ved henting og bringing til skolen og AKS. 

Husk å parkere på oppmerket plass før du slipper av barnet ditt.

Stoppunktkart