Hovedseksjon

Lesetrening

Høyfrekvente ord: Disse ordene figurerer ofte i tekster som elever i barneskolealder møter. Her er et kjempefint verktøy elevene kan bruke for å få trent på raskere og raskere avkoding av disse ordene: 100 høyfrekvente ord.