Hovedseksjon

Informasjonsside om nye Klemetsrud skole - (2026), nå januar 2027

Skilt: Her kommer Klemetsrud skolepaviljong

Klemetsrud skole ble forespeilet nytt skolebygg i august 2026. I tiden gammel skole rives og ny skole bygges, skal skolen drive virksomheten i midlertidige bygg ved Klemetsrud idrettsplass.

Den opprinnelig tidsplanen var at skolen skulle flytte til midlertidig skolebygg i år (august 2023). Dette ble tidlig utsatt til januar 2024. Pga ulike mangler på svar og søknader, ble flytten først utsatt til vinterferien og deretter påskeferien. Den siste informasjonen som foreligger er at skolen skal flytte til midlertidige bygg i august 2024.

Fordi prosjektet har blitt utsatt et helt år fra den opprinnelige planen, vil innflytting til nytt skolebygg skje i januar 2027.

Arbeid med skolepaviljongene pågår.jpg

Skolevei og skoletransport

Den midlertidige skolen vil være 800 m unna der Klemetsrud skole ligger i dag. Det betyr at elever som kommer fra Dal/Brenna-, Mortensrud- og Bjørndal-områdene får en noe lengre skolevei. Det er fortau hele veien til midlertidig skole. Kun elever fra Bjørndal-området vil måtte krysse Enebakkveien 2 ganger, en ved Jokerbutikken og en gang ved ny midlertidig skole. Det blir satt opp lysregulering der elevene skal gå over veien ved den midlertidige skolen.

De elevene som kvalifiserer for skoletransport er følgende:

  • 1.trinnselever som har 2 km fra adressen sin til midlertidig skole.
  • 2.-7.trinnselever som har 4 km fra adressen sin til midlertidig skole.

 

Bilder og tegninger av den midlertidige og den nye skolen

Forslag til nytt midlertidig bygg 2023 - oversikt over området

Forslag til nytt midlertidig bygg 2023 - logistikkplan

Forslag til nytt midlertidig bygg A 2023      Forslag til nytt midlertidig bygg B 2023

Forslag til nytt midlertidig bygg C 2023      Forslag til nytt midlertidig bygg D 2023

Forslag til hvordan nye Klemetsrud skole skal se ut i 2026

Forslag til landskapsplan for nye Klemetsrud skole i 2026 

Forslag til utbygging