FAU

Foreldremøte

FAU sin rolle

Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldrene og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU på Klemetsrud har laget sin egen brosjyre, som forteller om hvordan det jobbes. Brosjyren finner du her (pdf).

 

Som medlem av FAU kan du få

  • anledning til å bli kjent med skolens virksomhet
  • anledning til å bli kjent med skolens ledelse
  • anledning til å bli kjent med andre foreldre
  • mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
  • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

 

FAU-møter holdes den første tirsdagen i hver måned kl. 18.00–20.00.