FAU

FAU sin rolle

Foreldrene har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldrene og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

 

Som medlem av FAU kan du få

  • anledning til å bli kjent med skolens virksomhet
  • anledning til å bli kjent med skolens ledelse
  • anledning til å bli kjent med andre foreldre
  • mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen
  • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

 

FAU-møter holdes den første tirsdagen i hver måned kl. 18.00 - 20.00.