Klemetsrud skole

Gamlebygget

Klemetsrud skole er en 1-7 skole helt syd i Oslo. Skolen har 247 elever og 40 ansatte.

Tlf.nr: Klemetsrud skole - 22763380

Tlf.nr: Aktivitetsskolen - 22611340

Klemetsrud skole

Klemetsrud skole 1867 - 2016/2017

Det betyr at vi har 150 års jubileum i dette skoleåret!!

Fra 1867 - 1911 lå Klemetsrud skole i det gule huset ved rundkjøringa nedenfor skolen.

1911 ble "gamlebygget" vårt bygget. Det er murbygget du ser på bildet.

Vi er en 1-7 barneskole i Søndre Nordstrand bydel.

Drawing of a city