Hovedseksjon

Klemetsrud skole

Gamlebygget

Klemetsrud skole er en 1-7 skole helt syd i Oslo. Skolen har 178 elever og 40 ansatte.

Tlf.nr: Klemetsrud skole - 22763380

Tlf.nr: Aktivitetsskolen - 48042534

Klemetsrud skole

Klemetsrud skole

 - Ble startet i 1867 

 - Fra 1867 -1911 lå skolen i det gule huset ved rundkjøringa like ved

 - 1911 ble "gamlebygget" vårt bygget. Det er murbygget du ser på bildet.

 - Vi er en 1-7 barneskole i Søndre Nordstrand bydel