Hovedseksjon

Vår profil

Kunnskap, respekt og mestring. 

Den enkelte elevs læring og utvikling, sammen med fokus på læringsmiljøet vektlegges. Grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring, veiledet lesing og inkluderende undervisning er fokusområder. Klemetsrud skole ligger idyllisk og landlig til i utkanten av Oslo. Omtrent halvparten av elevene har minoritetsspråklig bakgrunn.

På Klemetsrud skole er vi opptatt av elevenes faglige og sosiale utvikling, og vi har høye ambisjoner på alle elevers vegne. Vårt hovedmål er at alle elever skal få maksimalt læringsutbytte. Dette får vi til gjennom å strukturere og systematisere alt det gode arbeidet som blir gjort ved skolen vår hver eneste dag.

Klasserommene preges av et klima der trygg struktur, gode rammer, inkluderende undervisning og samarbeidslæring er sentrale elementer. Skolens fokus ligger på raushet, vennskap, tilhørighet og fellesskap, gjennom empati og aksept av forskjellighet. Undersøkelser viser at elevene som går her trives, og at de foresatte er fornøyd med skolen.

Eleven Klem