Månedsplaner for 1. til 4. trinn

Huset på AKS

1. og 2. trinn - base 1:    oktober 2021    september 2021

3. og 4. trinn - base 2:    oktober 2021    september 2021