22.juli markering

4.trinn ser på utstillingen

Skolen vår mener det er en viktig dag å lære om, og at det bidrar til å fremme gode holdninger og verdier blant våre elever. 

Kunnskap om 22.juli er også blant de eneste enkelthendelsene som nevnes i den nye lærerplanen under det tverrfaglige temaet "Demokrati og medborgerskap", sier Sivert, læreren som er initiativtaker til utstillingen.

På Klemetsrud skole bestemte vi at klassene stiller med kunst som dreier seg om nettopp mangfold og fellesskap. Alle elevene på 4.-7.trinn fikk gå i gjennom utstillingen og kunne observere og snakke om hva de andre klassene hadde bidratt med.

Initiativtaker Sivert Høyum
7.trinn ser på utstillingen
7.trinns bidrag.
5.trinn ser på utstillingen